Bestyrelsen sammensat 3. april 2019

Formand

  • Helle Probst Gulfeldt

Kasserer

  • Jan Martinussen

Næstformand

  • Iris Hedegaard Jensen

Bestyrelsesmedlemmer

  • Phillip Hyldahl Danekilde og Jesper Geerthsen Olsen

Revisorer

  • Revisor: Leif Kajberg
  • Revisor: Wagner Eliseholm

Bestyrelsen kan kontaktes via email og alle henvendelser behandles ved næste bestyrelsesmøde.