Kære alle

Husk at denne uge er sidste uge med ugentlig tømning af beholder til mad- og restaffald. Per den 1. september overgår afhentning til hver 14. dag. Er du i tvivl om, hvornår din beholder bliver tømt, kan du tjekke det via nedenstående link. Affaldskalender m.m.