Formanden Torben Sønnichsen takker af Tak for den tid jeg var formand for Espegaardens Grundejerforening. Og tak for det gode samarbejde med bestyrelsen. Jeg fylder 70 år i år og må trække mig efter mange års formandskab og medlemskab af bestyrelsen

I årene der er gået har vi faktisk udrettet en hel del. Og heldigvis har vores energiniveau været højt. Der er mange skønne unge kræfter i bestyrelsen, der nemt kan løfte arven efter mig.

Tag blot vores 75 års jubilæum med sommerfest der var en kraftpræstation til glæde også for børnene i området. Dette arrangement blev også en succes takket være det gode samarbejde med rækkehusene.

Børnefamilier flytter til, ca. 20-25 om året, dvs. ca. 100 nye medlemmer de sidste 4-5 år. De fleste tilmelder sig vores hjemmeside og får derved e-mail post, eller følger med på hjemmesiden. Mange huse er blevet ombygget, nogle revet ned og erstattet med nybyggerier. Området skifter karakter hvert år. I spændende huse bor der spændende mennesker.

Bedre bredbåndsforbindelser kan blive en realitet i år for de 64 boliger, der aldrig fik ført kabler frem til deres huse. Staten har bevilget tilskud til dem der har tilmeldt sig ordningen før fristens udløb. Nu venter vi på YouSee, der vil kontakte de heldige så de får samme bredbåndsforbindelse som vi andre har.

Der er sket meget i området, nye op og nedkørsler, nye fortove, nye asfaltbelægninger, nye nabohjælp skilte og nogle steder nye ”husk 40 km/t”. Hele området er 40 km/t område. Vi passer på hinanden i trafikken.

Bestyrelsen arbejder sammen med kommunen om trafiktællinger, regler for parkering, og måske et vejbump såfremt kommunen godkender. Der er mange varevogne i områder der er med til at sænke farten for bilerne.

Den nye indkørsel ved Grævlingestien og Buddinge Hovedgade, skal vi lige vende os til, men den er bygget så Gående, løbende og cyklister kan krydse Grævlingestien uden at blive ramt af bilister.

Vi har deltaget i høringer om butiksstruktur, fortætningsbyggeri i parcelhusområder, og nu den grønne strategi Et særligt indsatsområde er støj fra motorvejen, der kører i 1.-2.sals højde gennem området og kan høres i de første husrækker fra M3. Vi har indsendt høringssvar til Vejdirektoratet.

Som medlem af Sammenslutningen af grundejerforeninger kan vi gøre vores indflydelse gældende i Gladsaxe Byråd. Vi skriver på høringssvar for Grøn strategi, og vi deltager aktivt i Det Grønne Råd gennem sammenslutningen.

Vi er også medlem af Parcelhusejernes landsforening, hvilket sikrer os med juridisk bistand, samt tidsskriftet ”Mit Hus” der kommer 4 gange om året. Vi fik juridisk hjælp til en nødvendig modernisering af vedtægterne.

I sidste måned blev vi inviteret til møde i Folketinget for at drøfte indsatsen mod trafikstøj i omegnskommunerne. Jeg blev bedt om et indlæg, som senere blev nedskrevet i høringssvaret. Vi ønsker ingen vejstøj over 58 dB i første husrække f.eks. Råvænget. Vi forlanger nedsat grundskyld og ejendomsskat ved overskridelser. Det kan nævnes at der er målt 72 dB på Råvænget. Vi har skrevet til Vejdirektoratet, Transportminister, Miljøminister og Sundhedsministeren og til Gladsaxes byråd.

Masser af opgaver som ligger lunt i bestyrelsen, men selvfølgelig kunne det var rart med nye ansigter, gerne et formandsemne med en opsøgende profil, der kan begå sig i det politiske spil.

Det er med glæde jeg ser tilbage på de mange aktiviteter der er foregået i Espegaardens grundejerforening.

Torben Sønnichsen