Bestyrelsen er inviteret til møde med byrådet på Rådhuset mandag 11. maj 2020. Inden mødet vil Byrådet gerne vide, hvad I som grundejere er optaget af og har udfordringer. Har I nogle konkrete spørgsmål, som I gerne vil have besvaret, så sig til, og så vil vi sørge for at indsende dem. Alle spørgsmål vil blive besvaret i de relevante forvaltninger.

Spørgsmål skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 9. marts 2020.