Informationer til ejendomsmæglere og advokater

Her har vi samlet de informationer de fleste ejendomsmæglere og advokater efterspørger:

 1. Hvor stort er grundejerforeningskontingent kr? Svar: Grundejerkontingentet er for tiden kr. 175 per år. Betalingen følger kalenderåret

 2. Er der udover kontingentet yderligere bidrag til grundejerforeningen f.eks. til snerydning eller lignende? Svar: Nej

 3. Er der vedtaget beslutninger eller drøftet forslag, som vil medføre ekstraordinære bidrag eller forhøjelse af grundejerforeningskontingentet ? Svar: Nej

 4. Er der tilslutningsafgift til antenneanlæg ? Svar: Nej

 5. Er der vejlau/privat vej? Svar: Nej, men der er et ejerlau i foreningen. Se her: Link til Ejerlauet.

 6. Er der planlagt istandsættelser eller andet som i de kommende år må forventes at medføre ekstraordinære udgifter? Svar: Nej

 7. Er der er tidligere besluttet istandsættelser eller andet, som endnu ikke er begyndt? Svar: Nej

 8. Er der afholdt ekstraordinær generalforsamling indenfor de sidste 10 år? Svar: Nej

 9. Er der medlemspligt? Svar: Ja de allerfleste medlemmer har pligt til at være med i foreningen, vi har dog mulighed for at medtage frivillige medlemmer.

 10. Betales der udover kontingen til vejfond? Svar: Nej

 11. Betales der pr lejlighed eller pr ejendom? Der betales eet kontingent pr matrikelnummer

 12. Skal der betales indskud? Svar: Nej

 13. Afvikles der gæld igennem grundejerforeningen? Svar: Nej foreningen har en mindre formue.

Links:

Vedtægter

Kontaktpersoner for yderligere spørgsmål (pålagt gebyr)