Liste med referater fra de seneste generalforsamlinger:

2019 2018 2017 2016

Beretninger:

Beretning for året 2018

Regnskaber: